rhy.fi
Tietoa seurasta

Kettulan metsästysseura on Harjavallassa toimiva voittoa tavoittelematon harrastuspohjainen yhdistys. Seura on päässyt kunnioitettavaan ikään. Kettulan metsästysseurassa on yli 80 jäsentä. Seurassa on jäseninä miehiä, naisia ja lapsia. Voimmekin olla tyytyväisiä, miten metsästys harrastuksena on alkanut kiinnostaa yhä monipuolisemmin sukupuoleen tai ikään katsomatta. Seuraamme on tullut joka vuosi uusia jäseniä. Tavoitteenamme on toimia yhdistyksenä, jossa kaikkien on mukava harrastaa ja samalla teemme riistan kannanhoidollista työtä.

 

Metsästystä voi harrastaa monin eri tavoin. Jäsenien harrastuneisuuden syvyys ja ajankäyttö vaihtelevat. Metsästys voi olla yksilömetsästystä tai ryhmässä tapahtuvaa toimintaa. Metsästys on yleinen yhteiskunnassamme laajaa hyväksyntää osakseen saava harrastus. Kaikkea metsästystä yhdistää ajatus, että luontoa kunnioitetaan ja luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään. Pääasiassa Kettulan metsästysseura harrastaa metsästystä Hiirijärven alueella. Suuri kiitos kuuluu kaikille maanomistajille, jotka ovat maa-alueensa seuralle vuokranneet. Teidän ansiostanne meillä on mahdollisuus olla tämän arvokkaan harrastuksen parissa.

 

Metsästysseuran tavoite on olla osa kyläyhteisöä, vaikka jäseniä on eri puolilta kaupunkia. Olemmekin mielellämme kylän toiminnassa ja puuhapäivissä mukana ja tuoda tutuksi harrastustamme. Tavoitteenamme on pitää seuran toiminta aktiivisena ja helposti lähestyttävänä.

 

Riistakanta alueellamme on kohtuullisen hyvä. Metsästystä harjoitetaan monipuolisesti niin pienriistan, pienpetojen, lintujen kuin sorkkaeläinten pyynnin suhteen. Kaikki kannat ovat valtakunnallisesti olleet tasaisesti kasvussa. Metsästyksellä pyritään pitämään kantojen kasvu maltillisena sekä kannat terveinä. Olemme kiinnostuneet havainnoimaan ympäristöä, jossa liikumme.

 

Riistan tukiruokinnalla pyrimme ohjaamaan pienemmät sorkkaeläimet pois teiden varsilta. Näin omalta osaltamme pyrimme auttamaan sen suhteen, että olisi vähemmän liikennevahinkoja.

 

Näkyvin osa metsästyksestä on tietysti syksyllä ja talvella oranssiin pukeutuva hirvi- ja peuraporukka. Muistakaa hiljentää ajovauhtia ja ajaa varovasti, koska tämä on merkki, että ajometsästys on käynnissä. Sorkkaeläimet voivat yllättäen juosta autojen eteen ja käytössämme on ajavia mäyräkoiria, joiden vuoksi toivomme erityistä varovaisuutta.

 

Yhteistyöterveisin koko Kettulan seuran väki.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös